Chcemy stać się kwiatami – kwiatami cnót, twoimi kwiatami, o Maryjo, twoim mistycznym ogrodem. Pomóż nam, o Święta Dziewico; spójrz na nas i przeobrażaj nas w kwiaty. Chcesz, żeby przyszli do Ciebie chorzy na duchu i na ciele, cierpiący, zmartwieni, tonący w wątpliwościach, i żeby wszyscy wzywali twego świętego imienia? Przyjdziemy, przyjdziemy, o Maryjo! Wzniesiemy dla Ciebie złoty tron z naszych serc; zaśpiewamy Ci pieśń wdzięczności, której echo popłynie daleko. Spraw tylko, o niebieska Dziewico, żeby nasze nędze nigdy nie przeszkodziły w rozszerzaniu się twojej chwały na cały świat z tego tronu łask. Spraw, żeby każde nasze pragnienie, każde słowo, każdy czyn płonął twą miłością, o Święta Madonno.